Sosyal Medya

Paylaş: 
Yaşamak

Ölmek de bir tür olmak ise... Ölümlü diyorsak bu dünyaya, o halde olumlu demek de oldukça yerinde olmaz mıydı? Bu dünya bir yanılsama ise ve biz de buna gerçek diyorsak o zaman bir tür hipnoz içinde olduğumuz da söylenemez mi? Eğer bu dünya dediğimiz mekan bir yanılsama (illüzyon) ise ve biz buna gerçek diyorsak bal gibi hipnoz çindeyiz demek değil midir? Ölenler bu hipnozdan uyanıyorlarsa kimi yaşarken uyanabiliyorsa, umarım bizlere de kısmet olur, hayat denilen bu sürenin içini yaşamak bizim için her ne ise onunla doldursak harika bir seçim yapmış olmaz mıydık? Ne dersiniz?

Diğer Sözler