Sosyal Medya

NLP Hayata Yaklaşımdır!

Paylaş: 
NLP Hayata Yaklaşımdır!

NLP

Neuro Linguistic ProgrammingTM

Yaşamımızda düşünmeden, otomatik gerçekleşmiş  algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemlerdir.

Altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp, ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

Özellikle kendi alanlarında çok başarılı insanların yordamları (stratejileri) araştırılmıştır. Buna "Modelleme"  (Modelling) denir ve bu da hızlandırılmış öğrenme "Accelerated Learning" in önemli bir bölümüdür.

Araştırmalar sonucunda geliştirilen bilgi, yol ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimde kullanıldığı gibi, hedef belirleme ve çözüm bulma süreçlerinde de kullanılmaktadır.

Neuro;  insanların duyuları (görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma) ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemini tanımlar.

Linguistic; dil vasıtası ile deneyimin ifadesini, deneyim edinme ve kullanılan lisanın değişim süreçlerindeki etkisini tanımlar.

Programming; arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimlerini tanımlar.

Diğer Yazılar