Sosyal Medya

NLP ve Psikoloji

Paylaş: 
NLP ve Psikoloji

NLP ile insanları tedavi etmiyoruz. İnsanlara düşünme ve davranış yolları öğretiyoruz. Başarılı düşünme ve başarılı davranış türleri öğretiyoruz.

Psikoloji ile karıştırılıyor genelde ama psikoloji insanlarda neyin sağlıklı olmadığını araştırır ve tanı koyduğu sağlıksızlıkları tedavi etmek ile uğraşırken, biz NLP ile başarılı insanları inceler ve bu başarılı insanların düşünce ve davranışlarını isteyen diğer insanlara öğretiriz.

Korkular NLP ile rahatça özgürleşebileceğimiz düşünce kalıplarına güzel bir örnek olabilir. Örneğin kurbağadan korkan bir insanı ele aldığımızda, bir gökdelen ofis binasının tertemiz halısının üzerinde duran, hatta bilgisayar ekranından kurbağa dediğinizde titreme krizine girebilirler. Burada sorun kurbağa değil düşüncedir. Bu kişi zihnindeki kurbağa görseli ile korkuyu birleştirmiştir. NLP sayesinde kurbağa korkusu olan bir insana kendisini çok rahat hissettiği bir duygu içindeyken kurbağa imgelemesini söylediğinizde sinirsel düzeyde yepyeni bir çağrışım ve tepki yolu oluşur. Artık kurbağa görseli ile bağlantılı duygu takımı değişmiştir. Kurbağa artık bu kişinin eski tepkileri yerine yeni davranış ve düşünce yordamı içine girmesine sebep olacaktır.

Sadece düşme ve yüksek ses korkusu ile doğduğumuz, diğer tüm korkuları öğrendiğimiz söylenmektedir. Büyük bir kısmını da ebeveynlerimizden öğreniyoruz. Örneğin elini ateşe uzatan bir çocuğa bağırarak tepki verildiğinde çocuğun ateşe daha dikkatle yaklaşacağını umarız. Bu dikkat konusunda aşır bir genelleme yapan çocuk mum yanan bir odaya bile giremeyecek düzeyde korku geliştirebilir. Diğer taraftan yükseklik korkusu kişinin kendisini düşerken imgelemesinin sonucudur. Bu insana emniyetli bir yerde durarak kendisini güvende hissettiği bir durum imgeletebildiğimizde yüksekten manzaranın keyfini çıkartabilir hale gelecektir.

Diğer Yazılar